Main Image

Sosiale kaniner

Forfatter: Marit Emlie Buseth
For at dyrene våre skal ha det bra må vi forstå og ta hensyn til deres naturgitte behov. Vi kan lære mye om hvordan de bør leve ved å se på deres ville slektninger, og vi vet i dag at også våre kaniner har det best i velfungerende par eller grupper.

Kaniner har sosiale behov og trives best med andre kaniner. Det er derimot mange som feilaktig tror at dyrene må bo alene, da de har sett eller hørt om kaniner som sloss. På bakgrunn av kunnskap om kaniners sosiale ordning og atferd, kan man imidlertid ta nødvendige forholdsregler og dermed tilrettelegge for gode samliv.

 
  • Kastrering
Begge partene i et forhold bør kastreres. Om kun èn er kastrert, vil den andre fremdeles ha hormonelt betinget atferd, noe som kan resultere i frustrerende oppførsel og gi et dårlig grunnlag for varig vennskap. Vær oppmerksom på at hannen kan være fertil i opptil fem uker etter kastrering, og at hormonell atferd også kan sitte i og påvirke atferden i etterkant. Det er derfor lurt å vente med introduksjon av voksne noen uker etter kastrering.
 
  • Introduksjon
Kaniner må fraktes til og introduseres på et nøytralt område. Da kaniner er svært territorielle, bør de bli kjent og få lov til å etablere en rangordning på et område ingen av kaninene har noe eierforhold til. Kaninene er da avhengig av å kunne jage og ri på hverandre for å bestemme hvem som skal bli sjef, men om de sloss og skader hverandre må de naturligvis separeres. Da kan man eventuelt forsøke samme metode på nytt, eller forsøke en gradvis tilnærming over tid.
 
  • Bomiljø
Kaninene må bo på et område som er godt tilrettelagt for kaniner, både med tanke på plass til å løpe og ulike steder å oppholde seg. De må ha muligheten til å både oppsøke og trekke seg unna sosial kontakt når de selv ønsker det. Et bur er altså ikke tilstrekkelig og vil kunne føre til irritasjon.
 
  • Stabilitet
Kaniner som er venner bør ikke separeres. Dette innebærer at man bør ta med begge når noen skal til veterinæren og ikke utsette dem for stress og sorg ved å fjerne gode venner. Kaniner knytter seg sterkt til hverandre og utviser stor omsorg og kjærlighet for en god kaninvenn. 


Før du setter i gang med bonding av kaniner er det viktig å lese seg mest mulig opp.
Les om sosiale kaniner og hvordan man skal få de til å bli venner her 

Marit Emilie Buseth, Den store kaninboka

 

Andre artikler om samme emne

Lignende artikler

Hva gir et godt kaninliv?

Hva gir et godt kaninliv?

Det kan være mye å sette seg inn i og forstå, og for å gjøre det enkelt har vi en enkel figur som viser tre skritt mot et godt kaninliv. 
Hos veterinæren

Hos veterinæren

Som veterinær, får jeg ofte spørsmål om hvordan man kan vite om kaninen er frisk eller har vondt noe sted, og evt må tas med til dyreklinikken. Mange kanineiere lurer...
Dokasser

Dokasser

Visste du at kaniner er renslige dyr? I naturen vil de ikke gjøre fra seg nede i hulene og tunellene sine, men dra nytte av et felles latrinesystem utenfor bostedet....