BONUSKORT

Vi har Appetitt bonuskort der deres kunde får den 6.sekken gratis ved bruk av stempelkort. Sekken som utgis vil bli kreditert av kundeservice og vil dermed være helt kostnadsfritt for dere.

Når bonuskortet er ferdig utfylt krysses det av på skjema for hvilken sekk som er utgitt. Vi anbefaler at dere løpende setter én strek for bonuskort og to streker for oppdretteravtale på rett produkt. Vi foreslår at skjemaet og en konvolutt ligger ved kassa slik at de ansatte enkelt kan fylle inn fortløpende og legge innleverte kort i konvolutten.

Om du har kunder som er medlem av Appetitt oppdretterklubb er det ønskelig at de registreres på samme måte som bonuskort med rett antall utleverte fôrsekker.

De oppbrukte bonuskortene og/eller oppdretterbillag skal sendes sammen med skjema til:

Felleskjøpet Agri AS
Att: AgriPet
Postboks 469 Sentrum
0105 Oslo

Innsending til AgriPet senest hver 3. måned.
Innsending senere enn etter 3 mnd. blir ikke kreditert.
Skjema og bonuskort kan også sendes med deres salgskonsulent i AgriPet.

Benytt skjemaet HER

Bonuskort som blir sendt inn uten utfylt skjema blir ikke kreditert!