FORSINKET LEVERING

Kontakt kundeservice på 72 50 50 50, tast 2 eller send mail til petsupport@felleskjopet.no. Oppgi kundenummer og/eller kundenavn.