Salgsbetingelser

GENERELT
Disse salgsbetingelsene gjelder for alle salg av varer og tjenester (produkter) som til enhver tid er tilgjengelig i nettbutikken

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Dette blir bekreftet gjennom en ordrebekreftelse.

Vi leverer kun til fastlandet i Norge.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

DEFINISJON AV PARTER
Selger er:
Felleskjøpet Agri SA, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm,
Registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 911608103,
og blir i det følgende benevnt som «vi» eller «oss».

Kjøper er:
Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som «du», «deg», «din» eller «ditt».

GJENNOMFØRING AV KJØP I VÅR NETTBUTIKK
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å beholde din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme. Det kan også forekomme at vi ikke kan levere varer i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, gjennom vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom et eller flere av produktene du har bestilt er utsolgt.

PRISER
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før betaling, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Ved ønske om levering utenfor norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder, ta kontakt med kundeservice@felleskjopet.no eller din ansvarlige selger.

Vi tar forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører eller andre årsaksforhold.

SALGSPANT
Vi har salgspant i de leverte produktene inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Felleskjøpet har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Dette gjelder kun medlemmer i Felleskjøpet Agri.

SALGSFORBEHOLD
Nettbutikken tar forbehold om prisendringer, samt trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider.

NETTPRIS
Produkter merket med «Nettpris» har egen pris på nett, som kun gjelder i nettbutikken.

LEVERINGSINFORMASJON
Leveringstider for bestillinger: 1-5 virkedager.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, skal du undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dersom du oppdager feil, skader eller mangler, må du umiddelbart ta kontakt med oss og melde fra.

Forbehold
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Når tid er oppgitt i antall dager menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Felleskjøpets side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15 % av normal utsalgspris, kan Felleskjøpet ensidig endre, slette eller avvise en ordre. Dette gjelder selv om du som kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

PERSONVERNERKLÆRING FOR FELLESKJØPET AGRI
Ditt personvern er viktig for Felleskjøpet Agri SA. All behandling av personopplysninger i Felleskjøpet Agri skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn og brukes, hvordan opplysningene samles inn og brukes og hvilke personvernrettigheter du har.

Felleskjøpet Agri AS er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

NÆRMERE OM PERSONOPPLYSNINGER
Felleskjøpet er et samvirke som eies av våre medlemmer. Medlemsmassen består av foretak, ikke enkeltpersoner. Felleskjøpets kunder er primært foretak, men detalj- og netthandel henvender seg også til privatmarkedet.

Personopplysninger defineres som enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til en fysisk person. Behandling av opplysninger om juridiske personer faller derfor i utgangspunktet utenfor virkeområdet til personvernregelverket. Dette vil imidlertid kunne stille seg annerledes for enkeltpersonforetak. Dersom opplysningen om et enkelpersonforetak samtidig er en personopplysning, vil personvernregelverket komme til anvendelse. Om opplysninger om enkeltmannsforetak er personopplysninger vil bero på opplysningenes innhold og i hvilken kontekst de behandles.

Til tross for at mesteparten av opplysningene Agripet behandler ikke vil være personopplysninger, er vi opptatt av å verne om alle opplysninger vi behandler om våre kunder og medlemmer, og vi vil derfor som utgangspunkt behandle alle opplysninger om enkeltpersonforetak som personopplysninger.

VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Felleskjøpet behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

For å kunne inngå og oppfylle avtaler med deg eller din virksomhet om kjøp av varer/tjenester er det nødvendig for oss å behandle opplysninger som navn, org. nummer, leveringsadresse, kontonummer, kjøpshistorikk.

Vi får disse opplysningene fra deg, samt fra Brønnøysundregisteret.

Vi registrerer din maskins IP-adresse av sikkerhetsmessige hensyn for å avdekke forsøk på svindel eller andre kriminelle handlinger.

Service- og garantiavtaler og reklamasjoner
For å kunne inngå og oppfylle avtaler om service, garantier og reparasjoner, eller for å løse reklamasjonssaker eller forsvare oss mot potensielle krav, er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger som navn, org. nummer og kjøpshistorikk.

Informasjon og markedsføring
For å sende deg informasjon og å markedsføre våre tjenester og arrangementer, typisk i form av nyhetsbrev, utsendelse av medlemsblad, invitasjon til arrangementer og informasjon om aktuelle kampanjer, er det nødvendig for oss å behandle opplysninger om navn og kontaktinformasjon. Dersom vi har et eksisterende kunde/medlemsforhold til deg, vil vi innenfor rammene av loven sende deg markedsføring med grunnlag i vår berettigede interesse av å følge opp deg som kunde/medlem og å fremme vår virksomhet. Utover dette vil vi kunne sende deg markedsføring om du har samtykket.

For å vise deg annonser på internett, enten på vårt eget nettsted eller på andres nettsteder eller sosiale medier, er det nødvendig for oss å behandle tekniske opplysninger (som opplysninger om type PC/enhet, internettilkobling, operativsystem etc.) og bruksmønster (f.eks. hvilke nettsider du besøker). Dette gjør vi ved hjelp av å registrere IP-adresse og ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologi, som beskrevet nedenfor. Dette vil normalt ikke være opplysninger vi kan knytte til deg som identifisert person.

Vi vil kunne skreddersy vår markedsføring/annonsering til dine markedsføringspreferanser, om du har gjort slike valg hos oss. Vi kan også tilpasse vår markedsføring/annonsering for å gjøre den mer relevant for deg basert på våre antakelser om hva du er interessert i, ut ifra analyser av din kjøphistorikk, ditt bruksmønster på vårt nettsted og din adresse/lokasjon. Du kan velge å i stedet motta generell, ikke-tilpasset markedsføring.

Datasystemer og sikkerhet
Vi har en berettiget interesse i å behandle personopplysninger for å sikre konsernets verdier og forvalte våre IT-løsninger, for eksempel logging på servere og i applikasjoner, drift av infrastruktur, brannmurer og tilgangskontroll.

Testmiljø og utvikling
For å ivareta vår berettigede interesse i å tilby stabile, trygge og brukervennlige IT-løsninger, og for å sørge for at IT-løsningene inneholder korrekte data, gjør vi tester og utvikler vi våre IT-system for å kunne ivareta dette formålet. Vi tilstreber å ha anonyme testmiljøer, men i noen tilfeller kan det være nødvendig for oss å bruke reelle personopplysninger for testing. Vi vil i så fall sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet, herunder tilgangsstyring, sletting og eventuelt pseudonymisering.

Øvrige formål
Vi kan bruke personopplysninger om deg for andre formål som ikke er uforenlig med formålet de opprinnelig ble samlet inn for. Dette kan typisk være for bokføringsformål, for å håndtere tvister/rettssaker og lignende prosesser, for analyse- rapportering- og statistikkformål og for historiske arkivformål.

For øvrig kan vi bruke personopplysninger om deg dersom du har samtykke til det. Formålet med bruken vil fremgå av samtykketeksten. Om du har gitt ditt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake, blant annet ved å ta kontakt med oss på personvern@felleskjøpet.no.

NÆRMERE OM INFORMASJONSKAPSLER
Vi lagrer informasjonskapsler (cookies) på din maskin for at du skal kunne gjennomføre et kjøp på agripet.no. Hvis lagring av informasjonskapsler slås av vil ikke dette kunne være mulig. Denne informasjonen brukes også til å spore din aktivitet på nettstedet. Dette kan brukes i forbindelse med markedsføring av våre produkter på andre aktørers nettsteder. Du finner mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler her.

HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. Vi vil normalt lagre opplysningene som følger:

Opplysninger brukt for medlemskap: så lenge du/din virksomhet har medlemskap hos oss og i en periode på 1 måned deretter.

Opplysninger brukt for netthandel: i tre og et halvt til fem år i samsvar med bokføringsloven, mens tekniske opplysninger (IP-adresse, informasjonskapsler og geo-lokasjon) kun vil lagres i inntil 13 måneder (Se datasystemer og sikkerhet).

Opplysninger brukt for service- og garantiavtaler og reklamasjoner: inntil service/garantiperioden eller reklamasjonsfristen er utløpt.

Opplysninger brukt for sikkerhet/hms: lagres i bedriftens livsløp. Personopplysninger holdes på et lavest mulig nivå, og tilstrebes anonymisert.

Opplysninger brukt for markedsføring: så lenge du er en eksisterende kunde/medlem, eller – dersom har gitt ditt samtykke – inntil du trekker ditt samtykke tilbake.

Opplysninger brukt for datasystemer og sikkerhet: 13 måneder.

Opplysninger brukt for testmiljø og utvikling: i perioden prosjektet pågår.

Vi vil kunne oppbevare opplysninger utover dette i den utstrekning det er nødvendig for å håndtere pågående saker/prosesser. I så fall vil vi slette opplysningene etter at saken er ferdig og vi ikke lenger har et saklig behov for dem.

FÅR ANDRE TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Vi deler dine personopplysninger med enkelte tredjepartsleverandører i den utstrekning det er nødvendig for å levere produkter og tjenester til deg. Vi inngår databehandleravtale med slike leverandører for å sørge for at de ikke bruker dine personopplysninger på annen måte enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

For at vi skal ha mulighet til å vise deg annonser på internett har vi et behov for å bruke tjenester fra mediebyråer og leverandører av tekniske annonseringsløsninger. I all hovedsak vil vi ikke utlevere identifiserbare opplysninger, f.eks. fordi opplysningene de identifiseres før de utleveres til leverandøren.

Opplysningene dine kan bli oppgitt til myndigheter dersom det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette eller det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

HVOR LAGRES DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Personopplysninger som behandles av Felleskjøpet Agri lagres i all hovedsak på servere i EØS.

Ettersom enkelte av våre tjenesteleverandører eller deres underleverandører oppholder seg utenfor EØS, kan personopplysningene bli overført globalt, I så fall sørger vi for egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personvernet, for eksempel ved hjelp av avtaler eller ved å sikre at mottakeren er sertifisert under den EU-godkjente Privacy Shield-ordningen eller ved å inngå EUs standardavtale om dataoverføring med mottakeren. Du kan lese mer om Privacy Shield-rammeverket og EUs standardavtaler her.

INFORMASJONSSIKKERHET
Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet, konfidensialitet og robusthet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Felleskjøpets retningslinjer og rutiner for personvern.

RETTIGHETER
Innenfor rammene av gjeldene lov har du følgende personvernrettigheter:

Rett til informasjon. Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av personopplysningene dine.

Rett til innsyn. Du har rett til å få en kopi av personopplysningene dine.

Rett til korrigering. Du har rett til å be oss om å korrigere personopplysningene dine derom de inneholder feil eller er ufullstendige, for eksempel ved å endre profilopplysningene dine.

Rett til å glemmes. Du har rett til å be om at opplysningene dine slettes dersom vi ikke lenger har behov for dem.

Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger. Du har rett til å be om at vi slutter å bruke personopplysningene dine.

Rett til å få opplysninger overført. Du har rett til å få utlevert personopplysninger som du har oppgitt til oss i et format som gjør at du kan overføre personopplysningene til en annen organisasjon. Du kan også har rett til å få personopplysningene dine overført direkte fra oss til organisasjonen.

Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger. Du har rett til å motsette deg vår bruk av personopplysningene dine, for eksempel ved å si opp abonnementet på markedsføringsepostene.

Rett til å forhindre automatiserte beslutninger. Du har rett til å ikke være underlagt automatiserte beslutningsprosesser med rettslig eller lignende virkning (for eksempel automatisert kredittvurdering). På nåværende tidspunkt benytter vi ikke automatiserte beslutninger.

Du kan utøve rettighetene dine, eller få opplysninger om hvilke unntak som gjelder for disse rettighetene, ved å kontakte oss på personvern@felleskjøpet.no.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no). Ta gjerne kontakt med oss i forkant slik at vi kan gi deg svar og oppklare eventuelle misforståelser.

REKLAMASJON
Dersom produktene du mottar har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.

Dersom det oppdages en feil eller mangel ved varen må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget det, gi oss beskjed om at du vil reklamere på varen. Fristen for å reklamere er likevel aldri kortere enn to måneder fra det tidspunkt du oppdaget mangelen. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, taper du retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Feil og mangler ved produktene som kan dekkes av reklamasjonsretten skal meldes til Kundeservice på telefon 72 50 50 50.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og du har reklamert innen de nevnte fristene, kan du gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

Holde kjøpesummen tilbake
Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde)

Kreve erstatning
Hvis vår retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen (vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til agripet.no) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan vi bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Felleskjøpet, betaler ikke Felleskjøpet disse utgiftene.

Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

EKSTRAORDINÆRE FORHOLD
Felleskjøpet er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Felleskjøpet godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Felleskjøpets kontroll, og som Felleskjøpet ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Felleskjøpet er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Felleskjøpets side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

ENDRING I VILKÅRENE
Felleskjøpet forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

FORCE MAJEUR
Er Felleskjøpet forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Felleskjøpet fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

TVISTER OG LOVVALG
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler.

FORBEHOLD
Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

COPYRIGHT
Alt innhold på disse nettsidene er administrert av agripet.no, datterselskap av Felleskjøpet Agri eller en underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Felleskjøpet Agri.

Salgsbetingelsene er sist oppdatert. 21 juni 2019.